7 lipca 2020

Drop

wszystko, czego szukasz

W grupie raźniej

Naturalnym dążeniem człowieka jest przynależność do grupy i zyskanie jej akceptacji. Ta potrzeba jest jedną z elementarnych według klasycznego podziału potrzeb Maslowa.

Jesteśmy istotami społecznymi i na dłuższą metę samotność jest nieznośna. Ciekawe spojrzenie na psychologię społeczną i zjawisko łączenia w grupy dał eksperyment Muzafera Sherifa.

Zorganizował on wakacyjny obóz dla chłopców i podzielił ich losowo na dwie grupy o nazwach Orły oraz Grzechotniki. Chłopcy spędzali razem czas bawiąc się i grając w gry różnego rodzaju.

Dość szybko, w miarę wzajemnego zapoznawania mali uczestnicy eksperymentu zaczęli ze sobą konkurować w ramach zajęć. Dochodziło do stopniowego narastania konfliktów – między chłopcami dochodziło do kłótni, a nawet bójek.

Nastawieni do siebie antagonistycznie członkowie drużyn przestali się do siebie odzywać poza potyczkami słownymi, a w końcu odmówili wspólnego jedzenia posiłków. Aby zażegnać konflikt badacze najpierw zaproponowali uczestnikom obozu wspólne przyjemności, jednak obie grupy zgodnie odmówiły.

Spodziewany efekt dało dopiero wyznaczenie zadania, które wykonać mogli tylko kooperując.