Jeżeli oddajemy samochód do naprawy, to wierzymy, że wszystko będzie wykonane prawidłowo, że nie zostaniemy w żaden sposób oszukani, a po takiej naprawie nasz samochód będzie działał jak nowy. Tym większe są nasze oczekiwania, co do wysokiej jakości usługi, jeśli oddajemy swój samochód do Autoryzowanego Serwisu Obsługi. To właśnie tam, pracują fachowcy, którzy cały czas szkoleni są do naprawy samochodów określonej marki i to właśnie tam, mają możliwość skontaktowania się z producentem, jeśli okaże się, że usterka jest większa niż się spodziewano i potrzebna będzie pomoc większych specjalistów. A jednak, okazuje się, że nawet oddanie samochodu do ASO, nie może nam dać 100% gwarancji, że będziemy zadowoleni z takiej naprawy i że będzie ona wykonana na wysokim poziomie. Co więc możemy zrobić, jeśli okaże się, że po oddaniu naszego samochodu do ASO, naprawa została źle wykonana i nadal nie pracuje on w taki sposób jak powinien? Jakie działania powinniśmy podjąć w takim wypadku? Żeby mieć pewność, że wszystko zostało wykonano i sumiennie należy wybrać profesjonalny auto naprawa gdańsk to warsztat z wieloletnim doświadczeniem.

Oni ponoszą odpowiedzialność

Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że jeśli jakaś naprawa zostanie źle wykonana, to za taką sytuację odpowiedzialność ponosi ASO.

To oznacza, że mamy prawo dochodzić swoich praw i domagać się odpowiedniego zwrotu kosztów. Zwłaszcza jeśli podczas takiej naprawy doszło do uszkodzenia samochodu, albo przekroczono termin, w którym powinien on nam być oddany. Bardzo ważne jest to, że jeśli dokonujemy naprawy po gwarancji, to zawieramy z ASO umowę o dzieło. Warto wówczas dopilnować, aby była ona zawarta w formie pisemnej, bo wówczas łatwiej będzie nam udowodnić pierwotną wycenę, czas i zakres naprawy. Jeśli zawrzemy ją ustnie, to udowodnienie tego wszystkiego, będzie znacznie utrudnione.

Trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że nie mają oni prawa żądać od nas zapłacenia ceny wyższej niż się umawialiśmy, tak samo jak nie mogą bez naszej zgody wykonać naprawy, o której pierwotnie nie było mowy.

Jakie działania możemy podjąć

Warto wiedzieć, że jeśli naprawa trwa dłużej niż było mówione, to możemy złożyć pisemną reklamację, w której zostanie wyznaczona data zakończenia naprawy. Musimy w niej również umieścić wszystkie informacje odnośnie zawartej umowy, zakres roszczeń, jak również opisać fakty, które miały miejsce w związku z naprawą. Oczywiście należy tam również umieścić ostrzeżenie, że w przypadku braku polubownego rozwiązania sprawy w wykazanym terminie, skierujemy ją do sądu. Gołym okiem widać wady poczynione podczas naprawy? Możemy wówczas odmówić odbioru auta, dopóki nie zostaną one naprawione w prawidłowy sposób.

Jeśli doszło do pojawienia się wad, w wyniku których nie możemy korzystać z auta, to możemy zażądać zwrotu całej zapłaconej kwoty, albo odmówić jej zapłacenia. W przypadku wad, które były uciążliwe i obniżały komfort jazdy, możemy domagać się zwrotu części kwoty. Jeżeli wykryliśmy usterkę, to powinniśmy o niej jak najszybciej poinformować ASO, jednak nie może się to stać później niż miesiąc od jej wykrycia. Odpowiedzialność serwisu w przypadku źle wykonanej naprawy upływa po 2 latach. Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać, że nie jesteśmy tutaj bezbronni.

Jeśli zauważymy, że naprawa w ASO została źle wykonana, to mamy prawo dochodzić swoich roszczeń.