Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że cały czas jesteśmy w pewnym sensie podporządkowani prawu. Wszystko co robimy ma przełożenie w prawie, a to oznacza, że jeśli zrobimy coś, czego nie powinniśmy zrobić, co jest uznawane za łamanie prawa, to będziemy musieli ponieść konsekwencje naszych czynów. Dlatego też, tak ważne jest to, abyśmy wiedzieli, jak to prawo działa, jakie zachowania są dozwolone, a jakie zabronione, bo tylko wówczas będziemy mieli pewność, że nie popadniemy w żaden konflikt związany z tą dziedziną naszego życia. Nie mniej musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę każdy aspekt naszego codziennego funkcjonowania ma swoje zasady, które zebrane są w kodeksach i których złamanie, grozi konfliktem z prawem.

Musimy o tym pamiętać

Na co dzień nie myślimy o prawie, staramy się przestrzegać norm społecznych, które były nam wpajane od dziecka, ale rzadko kiedy myślimy o tym, że opierają się one na spisanych zasadach prawnych. A jednak. Mamy przecież prawo pracy, w którym jasno jest wypisane co wolno pracownikowi, a czego mu robić nie wolno.

Co wolno pracodawcy, a jakie jego działania są całkowicie zabronione. Co więcej, mamy tam również informację, gdzie powinniśmy się udać, jeśli jesteśmy pracownikiem i mamy wrażenie, że nasze prawa są łamane. Dlatego też, tak ważne w tym wszystkim jest to, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie tego czy jesteśmy traktowani przez naszego pracodawcę w odpowiedni sposób, sięgać najpierw po kodeks pracy. Jeśli okaże się, że jakieś nasze prawa są łamane, to wówczas powinniśmy udać się do odpowiednich instytucji, które pilnują przestrzegania tego prawa. Poza prawem pracy, mamy do czynienia również z prawem drogowym. Jemu poddani są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, a więc nawet piesi, którzy nie posiadają prawa jazdy. W ich przypadku ważne jest to, aby przechodzili przez jezdnię w dozwolonych miejscach i w określony sposób, jak również wiedza czego im nie wolno robić podczas poruszania się po ulicach, a co jest dozwolone.

Znajomość tego prawa nie tylko uchroni pieszych i kierowców przed mandatem, ale przede wszystkim niejednokrotnie może uratować życie.

Jakie jeszcze mamy prawo?

Oczywiście mamy prawo karne, mówiące o tym, że nie wolno kraść, zabijać, jak również o tym, ile lat więzienia grozi za poszczególne wykroczenia i od czego zależy, jaka będzie ich ostateczna wysokość. Oczywiście w prawie karnym mamy znacznie więcej wykroczeń, a to oznacza, że musimy wiedzieć, że wiele naszych zachowań, które są niewłaściwe może być powiązanych właśnie z tym prawem i karanych w oparciu o ten konkretny kodeks. Ale mamy także prawo rodzinne, które będzie miało za zadanie przestrzeganie odpowiednich zachowań w rodzinie. Przede wszystkim ma ono chronić dzieci przed niewłaściwym zachowaniem dorosłych, jak przemoc, ale także dorosłych przed nieodpowiednim zachowaniem innych dorosłych z danej rodziny. To właśnie w oparciu o prawo policjanci podejmują decyzję czy należy nałożyć mandat, a jeśli tak to jakiej wysokości. Zwykły obywatel za to, dzięki znajomości prawa, może nie tylko uniknąć kary, ale także niejednokrotnie może ocalić swoje życie.