Wielu ludziom prawo nie kojarzy się dobrze. Oczywiście, wiemy że mu podlegamy, że z naszego zachowania mogą być wyciągane odpowiednie konsekwencje, a jeśli zachowanie będzie niewłaściwe, to możemy spodziewać się kary. Jednak musimy też pamiętać, że prawo nie ma zadania karać obywateli, ono ma pilnować, aby wszyscy byli wobec siebie równi, aby nikt nie był pokrzywdzony. A jeśli dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości, to niezwykle ważne w tym wszystkim jest to, aby wobec takiej osoby łamiącej prawo wyciągać odpowiednie konsekwencje. To oznacza, że jeżeli uważamy się za osoby pokrzywdzone, to możemy skorzystać z odpowiednich artykułów prawnych, aby pociągnąć drugą stronę do odpowiedzialności, za jej niewłaściwe zachowanie.

Jak to wygląda?

mam-biznes.pl

Jeżeli uważamy, że nasz pracodawca łamie prawo, bo nie płaci nam wynagrodzenia, albo w jakikolwiek sposób stosuje wobec nas mobbing, to mamy prawo się bronić i dochodzić swoich praw w sądzie. To oznacza, że najpierw powinniśmy zapoznać się z kodeksem pracy, aby poznać artykuły i ustawy, które jasno mówią, jakie zachowania ze strony pracodawcy są złe i należy je piętnować.

Jeśli dojdziemy do wniosku, że właśnie działania naszego szefa, można pod dane prawo podciągnąć, to powinniśmy skontaktować się z adwokatem, który specjalizuje się w prawie pracy. On dokładnie przyjrzy się sprawie, a następnie podejmie odpowiednie działania. W pierwszej kolejności można próbować całą sprawę rozwiązać polubownie, ale jeśli nie będzie to możliwe, albo nie będziemy wyrażali na to zgody, to konieczne wówczas będzie spotkanie w sądzie. Podczas niego zostanie ustalone, w jakim stopniu pracodawca złamał prawo, jak ma nam teraz zadośćuczynić i jak to zadośćuczynienie ma wyglądać. To jest tylko jeden z przykładów tego, że prawa nie trzeba się bać, bo kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie ono stało po naszej stronie i będzie broniło naszych interesów.

Kiedy jeszcze?

Zastanawiamy się, kiedy jeszcze możemy potrzebować konkretnych ustaleń prawa, aby dzięki nim bronić swoich racji? Może tak być w przypadku zdarzenia na drodze, w którego wyniku dojdzie do stłuczki. Znajomość prawa pomoże nam ustalić winnego, albo jeśli nie będziemy potrafili się porozumieć z drugim uczestnikiem całego zdarzenia, to trzeba będzie wezwać policję, aby oni w oparciu o prawo wskazali winowajcę.

Takie ustalenie jest bardzo ważne, bo od niego będzie zależało, kto dostanie mandat, jak również z czyjego ubezpieczenia zostaną pokryte wszystkie szkody. Jeśli my jesteśmy stroną pokrzywdzoną, to mając prawo po swojej stronie tylko zyskamy. Tak samo będzie, gdy zostaniemy oszukani czy ktoś nas okradnie. Wówczas także prawo będzie miało obowiązek nas bronić, a ludzie, którzy będą się nim posługiwali będą musieli wymierzyć sprawcy określoną w prawie karę. Warto zobaczyć jak działa prawo. Najważniejsze to uświadomić sobie, że nikt nie czyha na nas i nie patrzy ciągle, czy czasami nie zrobiliśmy czegoś niezgodnie z prawem. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, możemy zostać za nią ukarani, ale w niektórych przypadkach prawo będzie nas chroniło i będzie pilnowało, abyśmy to my nie byli bardziej pokrzywdzeni niż to miało miejsce do tej pory.